<div align="center"> <h1>Wyniki</h1> <h3>Wyniki</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://wynik.site40.net" rel="nofollow">wynik.site40.net</a></p> </div>